Maharashtra | Aster Classes

ஐ.எஸ்.டிமஹாராஷ்டிரா 11 வது சேர்க்கை 2021 சி.இ.டி ஜூலை அல்லது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நடத்தப்படலாம்.
கோவிட் -19 நெருக்கடி காரணமாக 10 ஆம் வகுப்பு தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறப்பம்சங்கள் மகாராஷ்டிராவில் ஜூலை கடைசி வாரத்தில் அல்லது ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் 11 ஆம் வகுப்புக்கான சேர்க்கைக்கு சி.இ.டி இருக்கும். பொதுவான நுழைவுத் தேர்வு விருப்பமான, புறநிலை வகையாக இருக்கும், மேலும் 10 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் இருக்கும்.
சி.இ.டி.க்கு, மற்றவர்கள் தங்கள் எஸ்.எஸ்.சி தகுதி மதிப்பெண் அடிப்படையில் சேர்க்கை பெற வேண்டும்.

மகாராஷ்டிரா 11 வது சேர்க்கை 2021 பொது நுழைவுத் தேர்வு ஆகஸ்ட் முதல் வாரம் ஜூலை கடைசி வாரத்தில் நடத்தப்பட உள்ளது.
10 ஆம் வகுப்பு வாரிய தேர்வுகள் ரத்துசெய்யப்பட்டதாலும், FYJC இல் சேர்க்கைக்கான மாற்று வழி ஆராயப்பட வேண்டியதாலும் அரசு இந்த அழைப்பை எடுத்தது.
இந்தத் தேர்வு அனைத்து வாரியங்களின் மாணவர்களுக்கும் (மாநில வாரியங்கள், சிபிஎஸ்இ, சிஐசிஇ, அனைத்து சர்வதேச வாரியங்கள் போன்றவை) நடத்தப்படும்.

FYJC சேர்க்கைக்கான CET 10 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு புறநிலை வகை காகிதமாக இருக்கும்.
வினாத்தாளில் ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் ஒரு தலா 25 மதிப்பெண்கள் இருக்கும்.


Maharashtra 11th Admission 2021: CET for FYJC admissions by August – check details

CET is likely to be conducted in the month of July or August Maharashtra 11th Admissions 2021 . This step has been taken as the class 10 board exams have been cancelled due to the on-going COVID-19 crisis.

The Common Entrance Test will be optional, objective type and will be based on class 10 syllabus.Priority admission will be given to the students who are appearing for CET, while others to get admission on the basis of their SSC merit score.


Maharashtra 11th Admissions 2021 Common Entrance Test is likley to be conducted in July last week of August first week. The state took this call as the class 10 board exams had been cancelled and an alternative way of admissions to FYJC had to be explored. This exam will be conducted for students of all Boards (State Boards, CBSE, CISCE, All International Boards, etc.)

The CET for FYJC admissions will be an objective type of paper, based on class 10 syllabus. The question paper will have questions of 25 marks each on English, Mathematics, Science and Social Sciences. The exam, which will last for two hours, will be based on an O.M.R and will be taken offline.

However, the CET is only an optional exam for the FYJC admissions. Students who wish to appear for it, would get admissions in FYJC based on the merit score in CET. While those who choose not to appear for it, will get admissions based on the merit of their Secondar School Certificate (SSC) results. The government of Maharashtra had previously announced the assessment criteria for SSC results.


Q1.टिपा लिहा.

(a)बार्क

SOLUTION

‘बार्क’ हे ‘भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर’ म्हणजेच ‘भाभा अणुसंशोधन केंद्र’ या संस्थेच्या नावाचे लघुरूप आहे. ही अणुसंशोधन क्षेत्रात काम करणारी एक प्रचंड मोठी संस्था आहे. डॉ. होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला, म्हणून या संस्थेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. लेखक डॉ. अनिल काकोडकर कॉलेजचे शिक्षण झाल्यानंतर या संस्थेच्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये प्रशिक्षणासाठी दाखल झाले. तेथे असताना त्यांना डॉ. होमी भाभा यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. हे प्रशिक्षण संपल्यावर लेखक बार्कमध्ये इंजिनिअर म्हणून रुजू झाले.

(b)डॉ. होमी भाभा

SOLUTION

डॉ. होमी भाभा हे प्रख्यात अणुशास्त्रज्ञ होते. त्यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला. त्यांच्या या कार्याचा गौरव व्हावा यासाठी ‘भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर’ या संस्थेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. लेखक डॉ. अनिल काकोडकर यांना भाभा अणुसंशोधन केंद्रात काम करत असताना डॉ. होमी भाभा यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व प्रचंड स्फूर्ती देणारे होते. ‘आपण काय काम करायचं ते आपणच ठरवलं पाहिजे आणि आपलं काम आपणच निर्माण केलं पाहिजे’ हा अतिशय महत्त्वाचा व प्रेरणादायी विचार डॉ. भाभांनी डॉ. काकोडकरांच्या मनात रुजवला.

Q2.’स्काय इस द लिमिट’ ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते ते पाठाच्या आधारे लिहा.

SOLUTION

लेखक ‘भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर’च्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये प्रशिक्षण घेत असताना तेथे त्यांच्यासह सुमारे शंभर मुले-मुली दाखल झाल्या होत्या. एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रशिक्षणासाठी नेमलेल्या सर्वांना पुरेल एवढे काम बार्कमध्ये आहे का, असा प्रश्न प्रशिक्षणार्थींना पडला होता. त्यावेळी डॉ. होमी भाभा यांनी त्यांना ’तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा. आपण काय काम करायचे ते आपणच ठरवले पाहिजे. बॉसने आपल्याला सांगितलं असेल तेवढंच काम करायचं आणि काही सांगितलं नसेल तेव्हा आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, ही चुकीची गोष्ट आहे. ही प्रवृत्ती गेली पाहिजे.“ असे मोलाचे मार्गदर्शन केले. लेखकाने त्यांनी दिलेल्या या सूचनेचे तंतोतंत पालन केले आणि त्यानंतर आपले काम आपणच शोधल्यास ‘स्काय इज द लिमिट’ अशी परिस्थिती खरोखरच निर्माण होत असल्याचा अनुभव घेतला. म्हणजेच, एखादे काम करताना वरिष्ठ सांगतील तेवढे आणि तेवढेच न करता आपण स्वतःच्या बुद्धीचा वापर केला पाहिजे. स्वत: जबाबदारी घेऊन, स्वप्रेरणेने अधिकाधिक कष्ट घेऊन ते काम पूर्ण केले पाहिजे. आपण स्वत:च स्वत:ला घडवले, ऊर्जा मिळवली, स्वत:चे मार्ग स्वत:च शोधले, की ‘स्काय इज द लिमिट’ अशी परिस्थिती निर्माण होते.

Q3.मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्यामागची कारणे कोणती असावीत असे तुम्हांस वाटते?

SOLUTION

मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम करण्यासाठी ज्यांची नेमणूक केली जात असे ते लोक कामाचे स्वरूप, त्यांमधील बारकावे हे काहीही न शिकता प्रथम आपल्या हाताखाली काम करण्यासाठी मदतनिसांची मागणी करत. काम सुरू होण्याआधीच साधनसामग्रीची मागणी केली जात असे. या वृत्तीमुळेच ते काम कधी झाले नाही. काम शिकून, समजून घेण्यात कोणालाच रस नसे. वरिष्ठांना ही गोष्ट न आवडल्याने या कामासाठी कोणाची नेमणूक झाली नाही. यामुळेच, मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम झाले नसावे असे वाटते.

Q4.‘आधी केले मग सांगितले’, या उक्तीची यथार्थता स्पष्ट करा.

SOLUTION

परिपूर्णतेचा ध्यास घेतलेल्या व्यक्ती ‘आधी केले मग सांगितले’, या उक्तीप्रमाणेच काम करत राहतात. आपल्याला ज्या क्षेत्रात काम करायचे आहे त्या क्षेत्रातील प्रत्येक बारीकसारीक काम ते स्वतः शिकून घेतात. त्यातील बारकावे जाणून घेतात. ते काम करताना येणाऱ्या अडचणी, त्यासाठी लागणारा वेळ याबाबत त्यांना नेमकेपणाने माहिती असते. त्यामुळेच, ते आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या लोकांना योग्य मार्गदर्शन करू शकतात. आपल्या वरिष्ठांना या कामातील सारे काही करता येते, हे माहीत असल्यामुळे हाताखालचे लोक त्यांना मान देतात. त्यांनी केलेल्या सूचनांचे योग्य प्रकारे पालन करतात. अशाप्रकारे ‘आधी केले मग सांगितले’, या उक्तीची यथार्थता स्पष्ट होते.

Q5.‘प्रत्यक्ष अनुभवांतून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते’, हे विधान स्वानुभवातून स्पष्ट करा.

SOLUTION

एखाद्या कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यामुळे आपल्याला त्या कामातील बारकावे लक्षात येतात. कामात एखादी चूक होत आहे हे लक्षात आल्यास ती दुरुस्त करता येते, हे मला प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकता आले. इयत्ता नववीत असताना आमच्या शाळेच्या वाङ्मय मंडळाने आमचे एक शिक्षक आणि आम्हां काही विद्यार्थ्यांवर शाळेच्या ग्रंथालयासाठी नवीन पुस्तके खरेदी करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. आम्ही ग्रंथदानाच्या माध्यमातून लोकांकडून दान स्वरूपात पुस्तके मिळवली. प्रकाशक आणि पुस्तकविक्रेते यांच्याशी इ-मेल, पत्रांद्वारे संपर्क साधून सवलतीच्या दरात पुस्तके देण्याची विनंती केली. झालेल्या खर्चाची व्यवस्थित नोंद ठेवली. पुस्तकांची खरेदी पूर्ण झाल्यावर सर्व पुस्तकांचे विषयांनुसार वर्गीकरण केले. संगणकाद्वारे त्यांची नोंदणी केली. अशाप्रकारे, या साऱ्या उपक्रमांतून आम्ही वेळेचे नियोजन, कामाचे व्यवस्थापन, हिशोब, पत्रलेखन अशा साऱ्या गोष्टी प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकलो. या सर्व गोष्टी स्वत: करता करता शिकल्यामुळे अतिशय चांगल्या समजल्या व लक्षातही राहिल्या.

COMPLETED


ssc, geography, Maharashtra, board, latest edition, reduced portion, 


ssc, geography, Maharashtra, board, latest edition, reduced portion, 

Q.1. Click here

Q.2. Click here

Q.3. Click here

Q.4. Click here


ssc, geography, Maharashtra, board, latest edition, reduced portion, 

ssc, geography, Maharashtra, board, latest edition, reduced portion, 


ssc, geography, Maharashtra, board, latest edition, reduced portion, 


ssc, geography, Maharashtra, board, latest edition, reduced portion, 


ssc, geography, Maharashtra, board, latest edition, reduced portion, 

Q.1. Click here

Q.2. Click here

Q.3. Click here

Q.4. Click here

Q.5. Click here


ssc, geography, Maharashtra, board, latest edition, reduced portion, 


VISITORS COUNT

119863
Users Today : 567
Total Users : 119862
Views Today : 2029
Total views : 467025

Browse Categories

Archives